خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

روزنامه سوال و جواب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کریم خورسندی مژدهی

نشانی: رشت، چهارراه راه پورسینا، روبروی ثبت احوال، ساختمان اطباء، طبقه دوم

تلفن‌‌های تماس: ۳۳۳۳۶۰۵۰ – ۳۳۳۱۰۷۳۷

فکس: ۳۳۳۲۰۳۲

www.SoalJavabDaily.ir

Info@SoalJavabDaily.ir